آدرس دفتر ارسال مراسلات و تعمیرات: تهران- بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران به کرج)- خیابان فتح ۲۹- کوچه ۵ غربی- پلاک۳

آدرس کارخانه تولیدی، دفتر فروش و ارسال و مراسلات: تهران- بزرگراه فتح- خیابان فتح ۲۹- کوچه ۵ غربی- پلاک ۳

آدرس دفتر مونتاژ نهایی و دفتر مرکزی: تهران- انتهای بلوار پژوهش- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مؤسسات فناور، طبقه ۴- بال جنوبغربی

تلفن : ۶۶۸۲۱۰۰۸ ۲۱ -۹۸+, ۶۶۸۲۹۳۴۰ ۲۱ -۹۸+, ۶۶۸۲۰۸۱۱ ۲۱ -۹۸+, ۴۴۷۶۱۷۶۵ ۲۱ -۹۸+

فکس : ۶۶۷۹۹۶۵۳ ۲۱– ۹۸+

mail

ایمیل : Info@raeensanat.com

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست