آدرس دفتر ارسال مراسلات و تعمیرات:

تهران- بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران به کرج)- خیابان فتح ۲۹- کوچه ۵ غربی- پلاک۳

آدرس کارخانه تولیدی، دفتر فروش و ارسال و مراسلات:

تهران- بزرگراه فتح- خیابان فتح ۲۹- کوچه ۵ غربی- پلاک ۳

آدرس دفتر مونتاژ نهایی و دفتر مرکزی:

تهران- انتهای بلوار پژوهش- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مؤسسات فناور، طبقه ۴- بال جنوبغربی

تلفن :

۶۶۸۲۱۰۰۸ ۲۱– ۹۸+
۶۶۸۲۹۳۴۰ ۲۱– ۹۸+
۶۶۸۲۰۸۱۱ ۲۱– ۹۸+
۴۴۷۶۱۷۶۵ ۲۱– ۹۸+

موبایل :

۹۱۲۷۱۳۹۸۵۶ -۹۸+

فکس :

۶۶۷۹۹۶۵۳ ۲۱– ۹۸+

mail

ایمیل :

Info@raeensanat.com
Sales@raeensanat.com

این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد
فهرست