تجهیزات بیمارستانی که توسط شرکت رایین صنعت تولید شده است در قالب چند فیلم کوتاه مشتمل بر اپراتوری و راه اندازی در معرض نمایش بازدید کنندگان گرامی قرار گرفته است. بدیهی است اساس طراحی هر محصول بر مبنای استفاده آسان اپراتور یا به عبارتی یوزرفرند بودن در کنار دقت و راندمان بالا مد نظر بوده است. دستگاه تورنیکت دیجیتال به چه صورت کار می کند؟ (راهنمای اپراتوری)
  متعلقات دستگاه تورنیکت مولتی فانکشنال رایین صنعت و قابلیتهای آن (قادر است علاوه بر عملکرد مستقل به صورت پرتابل، به هوای مرکزی نیز متصل شده و عمل نمایدو همچنین قابلیت اتصال به دریل بادی را نیز دارد):
  متعلقات و اپراتوری اره اورتوپدی :
  متعلقات و اپراتوری دریل اورتوپدی :
  راه اندازی اره گچبری تولیدی رایین صنعت:
    تست عملکردی اره گچبری رایین صنعت:
  انواع کاف های تولیدی رایین صنعت:
  روش اپراتوری رول انتقال بیمار رایین صنعت:
  روش اپراتوری تورنیکت صحرایی (اورژانسی) رایین صنعت:  
  روش اپراتوری تشک مواج رایین صنعت: