افتخارات:
ثبت اختراع دستگاه تورنیکت دیجیتال در سال ۱۳۹۱ به شماره ۰۳۵۴۶۶ الف/۸۹
ثبت اختراع اسلایدر انتقال بیمار در سال ۱۳۹۱ به شماره ۰۲۲۲۱۳ الف/۸۹
ثبت پتنت امریکا برای محصول تورنیکت دیجیتال ضد مرگ بافت در سال ۲۰۱۷ با کاربرد برای آمبولانس و شرایط جنگی با شماره (US 9.877.733 B)

فهرست